CREADORS DE DOCUMENTALS PUBLICITARIS
QUI SOM

Inuit Films és una productora especialitzada en documentals publicitaris, on la professionalitat, la creativitat, i la realització de projectes audiovisuals sempre van agafats de la mà, entenent que d’aquesta manera les idees sempre respondran millor a les necessitats dels nostres clients i que també estan pensades pel mateix equip que posteriorment les filmaran, i així tenir present a tot moment les necessitats del projecte.

Inuit films té un capital humà  de Professionals multidisciplinars que durant aquets anys han anat construïnt la millor de les complicitats per creure  en allò que produïm.

Noms com :

Oriol Murcia /Jordi Solans/ Joan Miquel Orga/ Marc Mitja/Laura Galofre / Martin Elena/David Romeu/Berta Martínez/José Luís Pulido/Xavier Barangé/

Volem treballar amb empreses inspirades amb les nostres mateixes inquietuds, com extendre els límits actuals de la qualitat cinematográfica i la creativitat inspirant als individus a sortir a l’aire lliure, respectant el nostre planeta, i promocionant allò que els nostres clients ens demanen per promoure el potencial, la innovació, i la imaginació.